Popis služby

SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Pro více informací můžete volat Kontaktní centrum České pošty: 840 111 244 (v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.) - linka je zpoplatněna tarifem (pevná linka - 1,33 Kč; O2 - 4,62 Kč; T-Mobile - 4,03 Kč; Vodafone - 4,62 Kč) bez DPH za minutu - nebo pište na e-mailovou adresu info@cpost.cz

Výhody pro plátce SIPO

SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. SIPO je moderní platební nástroj, který vám šetří čas, starosti a peníze.

 Dobrá dostupnost Osobní spojovací číslo Informace o aktuální platbě Výpisy plateb na přání Vyšší rychlost Platební flexibilita Méně papírování Platby v bance Získání SIPO

Abyste se mohli zapojit do SIPO potřebuje získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla vyplňte prosím formulář SIPO - žádost (pdf, 990 kB), SIPO - žádost (zip, 10 kB). Formulář též získáte na kterékoliv poště.
Vyplňte pole Příjmení a jméno a dále vyplňte Adresu pobytu. Pokud si budete přát zasílat platební doklad nebo výpisy zaplacených plateb na jinou adresu než adresu pobytu, pak vyplňte i pole Adresa kontaktní. Dále si můžete na formuláři zvolit tyto služby:

Vyplněný formulář doneste na kteroukoliv poštu v ČR. Spojovací číslo vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo vám bude předáno písemně. Takto získané spojovací číslo už máte nastálo a po dobu vašeho setrvání v systému SIPO se nezmění. V případě, že spojovací číslo není 4 roky využíváno, je automaticky zrušeno.

Zapojení plateb do SIPO

Poplatky za rozhlas a televizi (R + TV)

Zapojení rozhlasových a televizních poplatků, jejich zrušení a změny (výše poplatků činí u televizního poplatku 135 Kč) za vás zařídí pošta. K přihlášení a zrušení R a TV a k osvobození od placení poplatků potřebujete zvláštní tiskopisy a jakýkoli doklad se svým spojovacím číslem. Tiskopisy získáte na kterékoli poště a kterákoli pošta s vámi přihlášku, odhlášku nebo osvobození projedná. Předpis poplatků, jejich zrušení nebo osvobození od placení poplatků se promítne do vašeho SIPO již následující měsíc. Od 1.2.2007 nejsou na neuhrazené rozhlasové a televizní poplatky zasílány upomínky SIPO, ale neuhrazené poplatky jsou zahrnuty do SIPO na následující měsíc pod kódy poplatků 317 ČR o neuhrazený minulý měsíc, 319 ČT neuhrazený minulý měsíc.

Způsob placení SIPO


SIPO lze platit následujícími způsoby:

V hotovosti na poště

SIPO můžete zaplatit na kterékoli poště prostřednictvím platebního dokladu, cena za hotovostní úhradu je 12 Kč. Po zaplacení vám pošta na doklad vytiskne podací znak a celý doklad vám vrátí.

V hotovosti u Vašeho doručovatele

Platební doklad a peníze předáte proti potvrzení svému doručovateli. Celý doklad s vytištěnými podacími znaky vám doručovatel vrátí následující pracovní den.

Bezhotovostně z účtu vedeného u některé banky v ČR

Seznam bank (xls, 9 kB)

Svojí bance musíte dát svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z vašeho účtu platby SIPO. Za tento způsob úhrady Česká pošta, s.p., poplatky nevybírá.

Jednorázovým příkazem k úhradě

Ve výjimečných případech lze uhradit platby SIPO jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve vaší bance ve prospěch účtu 156080780/0300. Jako variabilní symbol uvedete identifikační číslo (najdete v kolonce č. 1 horní části platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte) a jako specifický symbol svoje spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části platebního dokladu SIPO). Předepsanou částku (najdete v kolonce č. 3 horní části platebního dokladu SIPO) nelze měnit, změněnou částku nemůže pošta zpracovat a vrátí ji zpět na účet plátce. Pokyny jsou uvedeny na zadní straně platebního dokladu. Cena za tento způsob úhrady je 5 Kč a zaplatíte ji následující měsíc v SIPO. Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte nejpozději do 25. dne tohoto měsíce, za který jednorázovým příkazem platíte (platbu obdrženou po ukončení inkasního měsíce nemůže pošta zpracovat a vrátí ji zpět na účet plátce).

 Ceny hrazené plátci SIPO

Název ceníkové položky Cena v Kč
Platba SIPO uhrazená jednorázovým příkazem k úhradě 5,- Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO na částečnou platbu a Platebního dokladu SIPO-Upomínka na částečnou platbu 5,- Kč
Vyhotovení náhradního Platebního dokladu SIPO a SIPO-Upomínka zdarma
Vyhotovení měsíčního výpisu plateb SIPO 5,- Kč
Vyhotovení čtvrtletního výpisu plateb SIPO 10,- Kč
Vyhotovení pololetního výpisu plateb SIPO 20,- Kč
Vyhotovení ročního výpisu plateb SIPO 40,- Kč
Zaslání rozpisu plateb SIPO elektronicky na e-mailovou adresu zdarma
Hotovostní platby SIPO Platebním dokladem SIPO nebo SIPO upomínkou 12,- Kč
Za zprostředkování příjmu hotovostní platby SIPO a SIPO upomínka doručovatelem 5,- Kč
Zaslání výpisu plateb SIPO poštou 10,- Kč
Zaslání výpisu plateb SIPO e-mailem zdarma

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (pdf, 170 kB)

Platby organizacím

Platby organizacím lze hradit pouze uzavřela-li organizace smlouvu s Českou poštou, s.p. - seznam organizací (zip, 927 kB), seznam organizací (xls, 6496 kB)
Pokud chcete platit organizaci pomocí SIPO, přihlásíte se u příslušné organizace a sdělíte jí své spojovací číslo. Bude-li po vás organizace požadovat dokument s prokazatelným přidělením vašeho osobního spojovacího čísla, můžete předložit poslední Platební doklad SIPO, resp. Rozpis bezhotovostní platby SIPO (případně formulář "SIPO – spojovací číslo (změna)", pokud máte SIPO nově zřízeno). Organizace poté může předepsat platbu a tento předpis předá poště. Bez vašeho svolení nebo vědomí nemůže organizace do vašeho SIPO platbu předepsat, a to ani v případě, že zná vaše spojovací číslo. Předpis platby se promítne do vašeho SIPO většinou už následující měsíc.

Reklamaci předepsané/nepředepsané platby uplatňujte přímo u organizace, která Vám platbu předepisuje.

nahoru

Často kladené otázky Co mám dělat, když

Navštívíte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (pdf, 990 kB) SIPO - žádost (zip, 10 kB) nebo si formulář vyžádáte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a v poli Adresa pobytu svou novou adresu. Spojovací číslo zůstane stejné a platební doklady vám od následujícího měsíce budeme posílat už na novou adresu.

Navštívíte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (pdf, 990 kB) SIPO - žádost (zip, 10 kB) nebo si formulář vyžádáte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a v poli Adresa kontaktní svou dočasnou adresu. Spojovací číslo zůstane stejné a platební doklady vám budeme v období, které si zvolíte v kolonkách Od a Do, posílat na dočasnou kontaktní adresu.

Navštivte kteroukoli poštu, rádi vám bezplatně vystavíme náhradní doklad. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedené vaše spojovací číslo.

Navštivte kteroukoliv poštu, vystavíme vám částečný doklad. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, na kterém je vedeno vaše spojovací číslo. Za tuto službu zaplatíte 5 Kč, a to za každý vystavený částečný doklad. Nemůžete však bez předchozího odhlášení vyřadit rozhlasové a televizní poplatky a ceny za Vámi zvolené služby placené poště (např. zasílání výpisu zaplacených plateb).

Navštivte kteroukoli poštu, rádi vám bezplatně vystavíme náhradní doklad nebo zpoplatněný částečný doklad. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedené vaše spojovací číslo. Doklad lze uhradit prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě nejpozději do 25. dne měsíce nebo hotovostně na kterékoli poště i poslední pracovní den měsíce.

Navštivte kteroukoliv poštu, vytiskneme vám výpis zaplacených plateb za zvolený měsíc s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a organizací, která je příjemcem vaší platby. Výpis zaplacených plateb lze provést pouze za období posledních 48 měsíců. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno vaše spojovací číslo a osobní doklad. Za tuto službu zaplatíte 5 Kč, a to za každý vystavený výpis.

Navštivte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (pdf, 990 kB) SIPO - žádost (zip, 10 kB) nebo si ho vyžádejte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a označíte volbu ANO v poli Zasílání výpisu zaplacených plateb. V poli Interval zasílání výpisu zvolíte periodicitu zasílání výpisu měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně. Vyhotovení výpisu je zpoplatněno podle zvoleného intervalu zasílání – měsíčně 5 Kč / čtvrtletně 10 Kč / pololetně 20 Kč / ročně 40 Kč. Cenu zaplatíte následující měsíc v SIPO po obdržení výpisu. V poli Způsob zasílání výpisu si zvolíte buď zasílání poštou v obálce za cenu 10 Kč, nebo zdarma na e-mail. V případě zasílání na e-mail nezapomeňte vyplnit pole E-mail adresa.

Navštívíte kteroukoliv poštu a s sebou přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (pdf, 990 kB) SIPO - žádost (zip, 10 kB) nebo si formulář vyžádáte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a označíte volbu ANO v poli Zasílání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO prostřednictvím sítě internet na e-mail adresu. Nezapomeňte vyplnit pole E-mail adresa. Za zasílání rozpisů na e-mail nic neplatíte

Na kterékoli poště předložíte doklad, kterým byla platba zaplacena, tzn., že doklad musí být oražen podacími znaky pošty. S Vaším souhlasem Vám pošta za reklamovaný měsíc vytiskne zpoplatněný výpis zaplacených plateb (cena výpisu je 5 Kč). Pokud nebudete souhlasit a nebo nelze výpis vytisknout, zahájí pošta reklamační řízení, jehož výsledek se musíte dozvědět do 15 dnů.

Obraťte se na organizaci, která Vám platbu předepisuje.