Cena tepla  za rok 2017 činí 514,78 Kč/GJ bez DPH, tj. 592,- Kč/GJ vč. DPH. Oproti předchozímu roku  je to o 18,- Kč méně. (rok 2016  -  610,- Kč/GJ).

Cenu tepla v roce 2018  očekáváme stabilní a předpokládáme další její mírné snížení.

Výše nákladů na palivo dle Vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, dle § 14, odst. 2, písm.. d) za rok 2017 je 1 391,- Kč/MWh  vč. DPH.