Rada Města Tachova usnesením č. 361/6 ze dne 15. 5. 2019 rozhodla, v souladu s ustanovením § 2249, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, o plošném zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Města Tachova o 20%

Podle ustanovení § 2249, odst. 1 občanského zákoníku „může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent“. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, (viz ustanovení § 2249, odst. 3 občanského zákoníku) zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu, v tomto případě od 1. ledna 2020

V domě s chráněným bydlením v Bělojarské čp.2119 se nájem zvyšuje pouze u bytů s nájmem nížším než 40 Kč/m2 a to na 40 Kč/m2.

Nájem v bytech ve vlastnictví Města Tachova se tedy od 1.1.2020 zvyšuje takto
z 40 Kč/m2 na 48 Kč/m2
z 35 Kč/m2 na 42 Kč/m2
z 31.93 Kč/m2  a 31.96 Kč/m2 na 38 Kč/m2
z 60 Kč/m2 na 72 Kč/m2